Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Verejné informácie

Elektronická úradná tabuľa

Oznamy Zmluvy Faktúry Objednávky Pokladničné doklady

Zmluvy

Číslo Predmet Suma EUR Dátum podpisu Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Rok Súbor
20180085 Zmluva o nájme nebytových priestorov 243,37 05.12.2018 14.12.2018 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2018 Otvoriť PDF
20180086 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 05.12.2018 14.12.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 Otvoriť PDF
20180087 Zmluva o nájme nebytových priestorov 367,48 05.12.2018 14.12.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 Otvoriť PDF
20180088 Zmluva o nájme nebytových priestorov 886,63 05.12.2018 14.12.2018 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2018 Otvoriť PDF
20180089 Zmluva č. 74LSPP001418 0,00 29.10.2018 14.12.2018 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2018 Otvoriť PDF
20180090 Zmluva o nájme nebytových priestorov 367,48 10.12.2018 14.12.2018 Wi-FIRE, s.r.o. Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel 46128638 2018 Otvoriť PDF
20180084 Zmluva o dielo 49 130,10 11.12.2018 11.12.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180083 Rámcová dohoda č. Z201853073_Z 31 496,85 06.12.2018 06.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 2018 Otvoriť PDF
20180071 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2018 Otvoriť PDF
20180072 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2018 Otvoriť PDF
20180073 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr- Csipák Jozef Mestská poliklinika, Ivana Krasku 38, 926 01 Sereď 36113662 2018 Otvoriť PDF
20180074 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2018 Otvoriť PDF
20180075 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2018 Otvoriť PDF
20180076 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2018 Otvoriť PDF
20180077 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2018 Otvoriť PDF
20180078 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2018 Otvoriť PDF
20180079 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2018 Otvoriť PDF
20180080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2018 Otvoriť PDF
20180081 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2018 Otvoriť PDF
20180082 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2018 Otvoriť PDF
20180070 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06PAPS000318 0,00 08.11.2018 19.11.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2018 Otvoriť PDF
20180068 Zmluva o dielo 147 799,84 16.11.2018 16.11.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180069 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4005LSPP000117 0,00 14.11.2018 16.11.2018 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2018 Otvoriť PDF
20180059 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2018 Otvoriť PDF
20180060 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 Otvoriť PDF
20180061 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2018 Otvoriť PDF
20180062 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2018 Otvoriť PDF
20180063 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2018 Otvoriť PDF
20180064 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 Otvoriť PDF
20180065 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2018 Otvoriť PDF
20180066 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2018 Otvoriť PDF
20180067 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2018 Otvoriť PDF
20180051 Zmluva o nájme nebytových priestorov 509,62 26.09.2018 28.09.2018 Gabriela Hollá - DERMATOKZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517732 2018 Otvoriť PDF
20180052 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 159,54 26.09.2018 28.09.2018 MUDr. Zora Saková - lekárska imunológia Dolná 524/1, 927 01 Šaľa 37863304 2018 Otvoriť PDF
20180053 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 224,32 28.09.2018 28.09.2018 MUDr. Zuzana Gombíková Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa 35564105 2018 Otvoriť PDF
20180054 Zmluva o nájme nebytových priestorov 349,70 28.09.2018 28.09.2018 Mária Deáková - DERMATOKOZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517741 2018 Otvoriť PDF
20180055 Zmluva o nájme nebytových priestorov 273,53 28.09.2018 28.09.2018 AURA Inštitút rozvoja tela, ducha a mysle, o.z. Poštová 916/11, 924 01 Galanta 51076616 2018 Otvoriť PDF
20180056 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 28.09.2018 28.09.2018 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2018 Otvoriť PDF
20180057 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 261,62 28.09.2018 28.09.2018 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2018 Otvoriť PDF
20180058 Zmluva o nájme nebytových priestorov 707,08 28.09.2018 28.09.2018 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2018 Otvoriť PDF
20180050 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 25.09.2018 25.09.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 Otvoriť PDF
20180049 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 03.09.2018 03.09.2018 MUDr- Csipák Jozef Mestská poliklinika, Ivana Krasku 38, 926 01 Sereď 36113662 2018 Otvoriť PDF
20180046 Zmluva o dielo 141 600,00 25.07.2018 25.07.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180047 Zmluva o dielo 125 760,00 25.07.2018 25.07.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180044 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4005LSPP000117 0,00 09.07.2018 10.07.2018 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2018 Otvoriť PDF
20180042 Darovacia zmluva 0,00 02.07.2018 02.07.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 Otvoriť PDF
20180043 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 29.06.2018 02.07.2018 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2018 Otvoriť PDF
20180021 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2018 Otvoriť PDF
20180022 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2018 Otvoriť PDF
20180023 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2018 Otvoriť PDF
20180024 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2018 Otvoriť PDF
20180025 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2018 Otvoriť PDF
20180026 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2018 Otvoriť PDF
20180027 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2018 Otvoriť PDF
20180028 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2018 Otvoriť PDF
20180029 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2018 Otvoriť PDF
20180030 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2018 Otvoriť PDF
20180031 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2018 Otvoriť PDF
20180032 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2018 Otvoriť PDF
20180033 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2018 Otvoriť PDF
20180034 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2018 Otvoriť PDF
20180035 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2018 Otvoriť PDF
20180036 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 Otvoriť PDF
20180037 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 Otvoriť PDF
20180038 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2018 Otvoriť PDF
20180041 ZMLUVA č. 06PAPS000318 0,00 27.06.2018 29.06.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2018 Otvoriť PDF
20180039 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MBJ Pediatria s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 35974079 2018 Otvoriť PDF
20180040 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2018 Otvoriť PDF
20180045 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2018 Otvoriť PDF
20180019 Zmluva o dielo 104 000,00 15.06.2018 18.06.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180020 Zmluva o dielo 68 400,00 15.06.2018 18.06.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180048 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 79,79 17.06.2018 18.06.2018 JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o. Damborského 13, 949 01 Nitra 50361864 2018 Otvoriť PDF
20180017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 12.06.2018 12.06.2018 ADOS - DOMA , s.r.o. Ul. Hlavná 13/53, 927 01 šaľa 36279935 2018 Otvoriť PDF
20180018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 202,85 12.06.2018 12.06.2018 Mgr. Darina Jobbágyová Agátová 1111/25, 927 01 Šaľa 36112917 2018 Otvoriť PDF
20180016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 285,98 06.06.2018 11.06.2018 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2018 Otvoriť PDF
20180015 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme nebytových priestorov č. 1710/2011/MAJ 0,00 05.06.2018 08.06.2018 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2018 Otvoriť PDF
20180014 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme nebytových priestorov č. 1669/2011/MAJ 1 046,88 31.05.2018 31.05.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 Otvoriť PDF
20180012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 529,89 17.05.2018 18.05.2018 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2018 Otvoriť PDF
20180013 Zmluva o dielo 57 054,00 17.05.2018 18.05.2018 Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA Lehotská 6,949 01 Nitra 11726962 2018 Otvoriť PDF
20180011 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 80,58 20.04.2018 25.04.2018 JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o. Damborského 13, 949 01 Nitra 50361864 2018 Otvoriť PDF
20180010 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 06.04.2018 16.04.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 Otvoriť PDF
20180009 Zmluva o nájme nebyových priestorov 367,48 12.04.2018 13.04.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 Otvoriť PDF
20180006 Zmluva o dielo 49 913,90 09.04.2018 10.04.2018 KBK plus, spol. s r.o. Kráľov Brod 189, 925 41 Kráľov Brod 47022451 2018 Otvoriť PDF
20180007 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 09.04.2018 10.04.2018 Mgr. Barbora Sedláková M.R.Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa 51259214 2018 Otvoriť PDF
20180008 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 63,00 05.04.2018 05.04.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 Otvoriť PDF
20180004 Zmluva o dielo 148 980,00 23.03.2018 26.03.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180005 Zmluva o dielo 29 880,00 23.03.2018 26.03.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 Otvoriť PDF
20180003 Dohoda o skončení nájmu 186,39 13.03.2018 14.03.2018 Kleštincová Sylvia Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa 2018 Otvoriť PDF
20180002 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 26.02.2018 27.02.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 Otvoriť PDF
20180001 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 31.01.2018 01.02.2018 MFGK Slovakia, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 50060872 2018 Otvoriť PDF
20170115 Zmluva o združenej dodávke elektriny 49,50 28.12.2017 29.12.2017 SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2 44553412 2017 Otvoriť PDF
20170116 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 0,00 29.12.2017 29.12.2017 SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2 44553412 2017 Otvoriť PDF
20170114 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 28.12.2017 28.12.2017 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2017 Otvoriť PDF
20170113 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 14.12.2017 14.12.2017 ADOS - DOMA , s.r.o. Ul. Hlavná 13/53, 927 01 šaľa 36279935 2017 Otvoriť PDF
20170112 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766590_Z 195 000,00 12.12.2017 13.12.2017 MFGK Slovakia, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 50060872 2017 Otvoriť PDF
20170111 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06LSPP000117 0,00 11.12.2017 12.12.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 Otvoriť PDF
20170107 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 Otvoriť PDF
20170108 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 Otvoriť PDF
20170109 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Mgr. Barbora Sedláková M.R.Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa 51259214 2017 Otvoriť PDF
20170110 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Wi-FIRE, s.r.o. Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel 46128638 2017 Otvoriť PDF
20170106 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 01.12.2017 04.12.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 Otvoriť PDF
20170105 Rámcová kúpna zmluva 5 000,00 29.11.2017 30.11.2017 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky 34116125 2017 Otvoriť PDF
20170117 Zmluva o dielo 8 053,30 23.11.2017 30.11.2017 TIG-HILL month s.r.o. Partizánska 20,927 01 Šaľa 47023121 2017 Otvoriť PDF
20170104 Zmluva o dielo 88 655,24 23.11.2017 24.11.2017 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2017 Otvoriť PDF
20170101 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 08.11.2017 14.11.2017 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2017 Otvoriť PDF
20170102 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 03.10.2017 14.11.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 Otvoriť PDF
20170103 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 03.11.2017 14.11.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 Otvoriť PDF
20170087 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2017 Otvoriť PDF
20170088 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2017 Otvoriť PDF
20170089 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Slyško Ján Neštátne zdravotnícke zariadenie, Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 34042199 2017 Otvoriť PDF
20170090 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2017 Otvoriť PDF
20170091 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 Otvoriť PDF
20170092 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa 36269042 2017 Otvoriť PDF
20170093 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2017 Otvoriť PDF
20170094 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2017 Otvoriť PDF
20170095 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2017 Otvoriť PDF
20170096 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2017 Otvoriť PDF
20170097 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2017 Otvoriť PDF
20170098 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUdr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2017 Otvoriť PDF
20170099 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 Otvoriť PDF
20170100 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2017 Otvoriť PDF
20170085 Rámcová dohoda č.Z201753676_Z 22 477,50 20.10.2017 20.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 2017 Otvoriť PDF
20170086 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 18.10.2017 19.10.2017 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2017 Otvoriť PDF
20170084 Poistka č. 700739587 830,49 25.09.2017 06.10.2017 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 00151700 2017 Otvoriť PDF
20170083 Poistka č. 700739474 1 037,63 25.09.2017 04.10.2017 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 00151700 2017 Otvoriť PDF
20170082 Zmluva o predplatených kartách Shell 0,00 28.09.2017 02.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 2017 Otvoriť PDF
20170081 Zmluva č. 3/1000091157 0,00 01.07.2017 08.09.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa 36550949 2017 Otvoriť PDF
20170065 Poistná zmluva č. 240570557 118,68 31.08.2017 04.09.2017 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2017 Otvoriť PDF
20170067 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2017 Otvoriť PDF
20170068 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2017 Otvoriť PDF
20170069 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2017 Otvoriť PDF
20170070 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2017 Otvoriť PDF
20170071 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2017 Otvoriť PDF
20170072 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2017 Otvoriť PDF
20170073 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2017 Otvoriť PDF
20170074 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2017 Otvoriť PDF
20170075 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa 36269042 2017 Otvoriť PDF
20170076 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Slyško Ján Neštátne zdravotnícke zariadenie, Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 34042199 2017 Otvoriť PDF
20170077 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUdr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2017 Otvoriť PDF
20170078 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 Otvoriť PDF
20170079 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2017 Otvoriť PDF
20170066 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 Otvoriť PDF
20170080 Zmluva o zabezpečovaní servisu IT 0,00 01.09.2017 04.09.2017 IDOHLAD, s.ro. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa 47075317 2017 Otvoriť PDF
20170063 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0,00 21.08.2017 28.08.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2017 Otvoriť PDF
20170064 Zmluva č. P10671 o využívaní elektronických služieb 0,00 21.08.2017 28.08.2017 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2017 Otvoriť PDF
20170062 Žiadosť o spokytnutie e Služby 0,00 15.08.2017 28.08.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 Otvoriť PDF
20170061 Poistná zmluva č. 3550157715 142,00 18.08.2017 19.08.2017 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2017 Otvoriť PDF
20170060 Zmluva č. 4005LSPP000117 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 31.07.2017 01.08.2017 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2017 Otvoriť PDF
20170058 Dohoda o skončení nájmu 0,00 31.07.2017 31.07.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 Otvoriť PDF
20170059 Zmluva č. 06LSPP000117 0,00 31.07.2017 31.07.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 Otvoriť PDF
20170057 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74LSPP000217 0,00 28.07.2017 31.07.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2017 Otvoriť PDF
20170029 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1657/2011/MAJ 0,00 30.07.2017 30.07.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 Otvoriť PDF
20170056 Zmluva na dodanie tovaru 31 918,80 17.07.2017 18.07.2017 BASCO SK s.r.o. Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 34140328 2017 Otvoriť PDF
20170055 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 29.06.2017 03.07.2017 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2017 Otvoriť PDF
20170047 Dohoda o skončení nájmu 0,00 01.07.2017 01.07.2017 Trauma Clinic, s.ro. Sibírska 25, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 50154435 2017 Otvoriť PDF
20170001 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1720/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Alha Medical, s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin 31647758 2017 Otvoriť PDF
20170002 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1686/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MEDCom, s.r.o Rákocziho 5/1,945 01 Komárno 36546950 2017 Otvoriť PDF
20170003 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1634/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2017 Otvoriť PDF
20170004 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1711/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 NEOPROT spol.s r.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava - Ružinov 35686324 2017 Otvoriť PDF
20170005 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1710/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2017 Otvoriť PDF
20170006 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.189/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 TWINS Personal P.J. Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa 46291326 2017 Otvoriť PDF
20170007 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.606/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Bc. Petronela Dovalovská Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170008 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1707/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ROVAMED, s.r.o. Česká 1437/20, 924 01 Galanta 36275271 2017 Otvoriť PDF
20170009 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1648/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 Otvoriť PDF
20170010 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1670/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2017 Otvoriť PDF
20170011 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1691/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 CHARTRES, s.r.o. Wolkerova1, 940 01 Nové Zámky 45412936 2017 Otvoriť PDF
20170012 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1809/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 STAPEK spol. s r.o. Tešedíkovo 1100, 925 82 Tešedíkovo 45398844 2017 Otvoriť PDF
20170013 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.689/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica 32016247 2017 Otvoriť PDF
20170014 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1673/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 Otvoriť PDF
20170015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1538/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 Otvoriť PDF
20170016 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1654/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2017 Otvoriť PDF
20170017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1649/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Mgr. Rybanská Terézia - klinická logopédia Nemocničná 1,927 01 Šaľa 34046291 2017 Otvoriť PDF
20170018 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1665/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hematology s.r.o. Hodská 1421/53, 924 01 Galanta 44987650 2017 Otvoriť PDF
20170019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1678/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 DLV - REHA s.r.o. Nivy 1467/15, 927 05 Šaľa 36802921 2017 Otvoriť PDF
20170020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1506/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2017 Otvoriť PDF
20170021 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1650/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 FI DENT s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36278009 2017 Otvoriť PDF
20170022 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1677/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Ľudovít Kopáčik - stomatológ Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34042504 2017 Otvoriť PDF
20170023 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1660/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 JT-DENT,s.r.o Kráľovská 40/808, 927 01 Šaľa 36725676 2017 Otvoriť PDF
20170024 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1666/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2017 Otvoriť PDF
20170025 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1675/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 TOMA DENT, s.r.o. Horné Saliby 1204, 925 03 Horné Saliby 45312770 2017 Otvoriť PDF
20170026 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1680/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MEDITA, s.r.o. Krátka 3/641, 927 01 Šaľa 36278475 2017 Otvoriť PDF
20170027 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1917/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 Otvoriť PDF
20170028 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1674/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 Otvoriť PDF
20170030 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1931/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hasztermanová Ingrid ul. Vajanského 7, 927 01 Šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170031 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1808/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170032 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1785/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Zemková Dagmar Kpt. Jaroša 2, 927 01 šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170033 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1651/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Fölösová Iveta - detská neurológia Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 37961365 2017 Otvoriť PDF
20170034 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1669/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2017 Otvoriť PDF
20170035 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1384/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 VAGMAR s.r.o. Jazerná 575/4,927 01 Šaľa 47251468 2017 Otvoriť PDF
20170036 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1730/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2017 Otvoriť PDF
20170037 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2017 Otvoriť PDF
20170038 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1505/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2017 Otvoriť PDF
20170039 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1659/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2017 Otvoriť PDF
20170040 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.353/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Trauma Clinic, s.ro. Sibírska 25, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 50154435 2017 Otvoriť PDF
20170041 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.188/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170042 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.190/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2017 Otvoriť PDF
20170043 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.182/2014/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 JOMA-CH s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36817058 2017 Otvoriť PDF
20170044 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1643/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Čimmová Henrieta Okružná č. 1024/4, 927 01 Šaľa 46295399 2017 Otvoriť PDF
20170045 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1672/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MKI, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 36277282 2017 Otvoriť PDF
20170046 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1872/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Kleštincová Sylvia Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa 2017 Otvoriť PDF
20170048 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1682/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 BENU SK 56, s.r.o. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava- mestská časť Rača 31616321 2017 Otvoriť PDF
20170049 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1687/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 Otvoriť PDF
20170051 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1725/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie Sekulská 1, 842 50 Bratislava - Karlova Ves 00683876 2017 Otvoriť PDF
20170050 Dodatok č. 2 k dohode o refundácii a vysporiadaní nákladov za dodávku elek. energie č. 01/2015 0,00 30.06.2017 30.06.2017 POSEIDON PROPERTY, s.r.o. Trhová 54, 841 01 Bratislava 36276413 2017 Otvoriť PDF
20170052 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.171/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 REVITA - MediCentrum, s.r.o. Metodova 60, 949 01 Nitra 36567540 2017 Otvoriť PDF
20170053 Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220,949 Nitra 36565482 2017 Otvoriť PDF
20170054 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 17001 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220,949 Nitra 36565482 2017 Otvoriť PDF
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 77 30 320 Ostatné kontakty