Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

História polikliniky a bývalej nemocnice Šaľa 1967 - 2017

V roku 2017 oslávila poliklinika 50 rokov od svojho založenia.

Stará nemocnica

 • 1945 – v Šali ordinujú 2 obvodní lekári a 1 zubár
 • 1955 – otvorenie starej nemocnice, ktorá má 3 oddelenia a to lôžkovú časť detskú, internú a malú pôrodnicu. Spolu 65 lôžok. Poliklinika má 2 obvodných lekárov , detskú a ženskú ambulanciu a oddelenie zubné. Po niekoľkých rokoch sa služby obyvateľstvu rozrástli o ďalších odborných lekárov a to Kožného lekára, chirurga, očného a krčného lekára pre 11 zdravotných obvodov. Buduje sa aj sanitárna služba a rozširujú sa služby obvodnými lekármi celej spádovej časti.
 • 1958 – prevedených 131 000 ošetrení a lôžková časť ošetrila 774 pacientov
 • 1961 – lôžková časť ošetrila vyše 2400 pacientov

1955

Stavba novej nemocnice

 • 1962 – Položenie základov a výstavba novej nemocnice
 • 1962 – otvorenie a odovzdanie novej lekárne, ktorá zabezpečuje služby verejnosti a nemocnici
 • 1967 – zahájenie prevádzky novej polikliniky a nemocnice s investíciou za vyše 22 mil. Kčs s celkovým počtom 250 lôžok

1967

Okresná nemocnica

 • 1969 – zavedenie preventívnych prehliadok žien pracujúcich v závode Duslo Šaľa.
 • 1971 - hospitalizovaných pacientov 9124
 • 1976 - Ošetrených bolo 11 432 pacientov a hospitalizovaných 11 432 pacientov.
 • 1977 – 10 výročie otvorenia Nemocnice s poliklinikou Šaľa. Nemocnica má 341 lôžok a plní úlohu okresnej nemocnice pre 140 000 obyvateľov Galantského okresu.1978

Moderná nemocnica s poliklinikou

 • 1978 – začiatok vysielania Uzatvoreného televízneho okruhu v nemocnici s poliklinikou Šaľa pre účely zdravotníckej výchovy pacientov.


Sťahovanie oddelení do Galanty

Zahájenie činnosti novej nemocnice v Galante v roku 1981 prinieslo zmeny dislokácie niektorých oddelení. Neurologické oddelenie sa presťahovalo do Galanty a v jeho šalianskych priestoroch vzniklo kožné oddelenie. Do Galanty prešlo i patologicko-anatomické oddelenie. V jeho priestoroch neskôr krátko pôsobilo oddelenie súdneho lekárstva, potom pracovisko dialýzy i s nefrologickou ambulanciou.

V roku 1996 v rámci pľúcneho oddelenia došlo k vyčleneniu 20 onkologických lôžok s presťahovaním celého oddelenia do budovy kožného oddelenia, ktoré zaniklo. V budove pôvodného pľúcneho oddelenia vzniklo lôžkové psychiatrické oddelenie. Pľúcne oddelenie s onkologickými lôžkami zaniklo v roku 2004.

Ukončenie činnosti nemocnice

V novom miléniu postupne dochádzalo k redukcií lôžok. V roku 2004 ukončilo činnosť pľúcne oddelenie i s onkologickými posteľami. Postupná redukcia lôžok vyvrcholila v roku 2007 zánikom nemocničných oddelení. Jedine interné oddelenie sa transformovalo na oddelenie pre dlhodobo chorých, ale v roku 2010 nemocnica definitívne ukončilo činnosť.
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty