Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Ortopedicko - protetické pomôcky

NEOPROT, spol. s.r.o.
Gabriela Barteková

Otváracie hodiny

Len odovzdádanie hotových pomôcok
Utorok:08:00 - 13:00
 
Len odoberanie mier na nové pomôcky
Piatok:08:00 - 13:00

Kontakt

0908 756 544
info@neoprot.sk

Poloha

Pavilón B
poschodie - ľavá strana

Merné miesto ortopedickoprotetických zdravotných pomôcok.

Individuálne zhotovovanie, úpravy, opravy a výdaj ortopedickoprotetických pomôcok.

www.neoprot.sk 

Poliklinika NSK Šaľa

Orientačná tabuľa

Ortopedicko - protetické pomôcky / NEOPROT, spol. s.r.o.
Pavilón B / poschodie - ľavá strana

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty