ODSTÁVKA - Dňa 24.2.2024 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod nebude elektrina v Poliklinike NSK Šaľa z dôvodu pripojenia el. kábla v trafostanici pre CT.
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Verejné informácie

Elektronická úradná tabuľa

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

príloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 28.11.2023

Oznam o zámere prenajať priestory spôsobom hodný osobitného zreteľa

príloha v PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 19.10.2023

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Vid. prílohu v PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 25.09.2023

Práce na Dializačnom stredisku.

Chcem Vás informovať o začiatku prác na Dialyzačnom stredisku ŠAĽA od 08.09.2023. Práce budú prebiehať v mesiacoch September/Október podľa počasia. V tomto týždni budú prebiehať prípravné práce ( závoz materialu a techniky ). Počas prác bude v okolí našej budovy bude zvýšená hlučnosť, prašnost, pohyb vozidiel a chodcov.
Publikované: 08.09.2023

Oznam o zámere prenajať priestory spôsobom hodný osobitného zreteľa

Príloha v PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.08.2023

Oznam o zámere prenajať priestory spôsobom hodný osobitného zreteľa

príloha v PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 07.02.2023

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory sposobom hodný osobitného zreteľa

Príloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 09.08.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Príloha v PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 23.06.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Priloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 23.05.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Príloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 23.05.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory sposobom hodný osobitného zreteľa

Príloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 19.04.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory sposobom hodný osobitného zreteľa

Oznam v tvare PDF v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 01.04.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Príloha v tvare PDF

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 21.02.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Inzerát v tvare PDF  v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.01.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Inzerát  v tvare PDF   v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.01.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory sposobom hodný osobitného zreteľa

Oznam v tvare PDF v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 20.01.2022

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Oznam v tvare PDF  v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 13.12.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Oznam v tvare PDF v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 13.12.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory sposobom hodný osobitného zreteľa

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory spôsobom hodný osobitného zreteľa

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 12.11.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 27.09.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 27.09.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Oznam v tvare PDF  v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 30.07.2021

Oznam o zámere prenajať nebytové priestory

Oznam v tvare PDF v prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 02.07.2021

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 14.12.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 14.12.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 16.10.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Oznam v tvare PDF .

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 11.03.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 25.02.2020

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 20.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 20.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti  oznamu  v pdf prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti o ozname v PDF prílohe

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.03.2019

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 04.06.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 03.04.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 01.03.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 01.03.2018

Oznam o zámere prenájmu nebytových priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 01.03.2018

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 18.09.2017

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.08.2017

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.08.2017

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.08.2017

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.08.2017

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť prebytočných priestorov

Podrobnosti a znenie oznamu nájdete v PDF súbore.

Stiahnuť oznam v PDF

Publikované: 31.08.2017
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty