ODSTÁVKA - Dňa 24.2.2024 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod nebude elektrina v Poliklinike NSK Šaľa z dôvodu pripojenia el. kábla v trafostanici pre CT.
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Rozšírenie kamerového systému

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 13.11.2023

Oprava a údržba za účelom zriadenia ambulancie pre deti a dorast a ambulancie rehabilitácie

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 13.11.2023

"Centrálna klimatizačná jednotka"

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 13.09.2023

Dodávka elektrickej energie

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 18.07.2023

Oprava a údržba vonkajšieho parkového areálu za účelom skvalitnenia prevádzkovania parkovacích plôch

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 06.09.2022

dezinfekcia priestorov a upratovanie

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 21.12.2021

zdravotná služba vo VKOC

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 21.12.2021

traktorová kosačka

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 07.12.2021

výsuvné hydraulické a fixné stĺpiky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 07.12.2021

Výzva" Nábytkové vybavenie pracoviska budúceho nájomníka Polikliniky NSK Šaľa - Sociálna poisťovňa"

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 19.10.2021

Výzva "Oprava a údržba vonkajšej zelene pred hlavným vchodom do Polikliniky NSK"

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 21.09.2021

Oprava priestorov v spojovacej časti medzi CIZS a budovou bývalej nemocničnej časti polikliniky pre účely prenájmu novému nájomníkovi

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 13.05.2021

výmena vzduchového odpínača

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 17.09.2020

dodávka elektrickej energie

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 17.09.2020

výzva na predkladanie ponúk nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 25.06.2020

verejné obstarávanie stravné poukážky

Publikované: 22.04.2020

výzva na predkladanie ponúk stravné poukážky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 22.04.2020

Interiérové vybavenie nábytkom spoločenskej miestnosti a spoločných priestorov

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 11.11.2019

dodávka elektrickej energie

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 16.09.2019

dodávka plynu

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 16.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk Interiérové vybavenie APS deti a dorastV

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 05.03.2019

Výpočtová technika, osobné počítače a notebooky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 13.12.2018

Kancelársky nábytok a lavice do čakární

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 12.12.2018

Opravy a údržby vybraných ambulancií a ambulancií APS na nadzemnom podlaží

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 06.12.2018

Stravné lístky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 29.11.2018

Výzva na predloženie ponuky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 15.12.2017

Objednávkový formulár - dodávka zemného plynu

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 06.12.2017

Objednávkový formulár - stravné poukažky

Stiahnuť PDF súbor

Publikované: 16.10.2017

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty