ODSTÁVKA - Dňa 24.2.2024 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod nebude elektrina v Poliklinike NSK Šaľa z dôvodu pripojenia el. kábla v trafostanici pre CT.
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Verejné informácie

Elektronická úradná tabuľa

Oznamy Zmluvy Faktúry Objednávky Pokladničné doklady Iné

Zmluvy

Číslo Predmet Suma EUR Dátum podpisu Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Rok Súbor
2024001 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 2024 0,00 01.01.2024 29.12.2023 Poliklinika NSK Šaľa 2024 PDF
2023001 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 04.05.2023 04.05.2023 JK Agro Invest , s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta 44113510 2023 PDF
2022090 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 FI DENT s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36278009 2022 PDF
2022091 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2022 PDF
2022092 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 15.12.2022 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2022 PDF
2022093 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 15.12.2022 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2022 PDF
2022094 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2022 PDF
2022095 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2022 PDF
2022096 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2022 PDF
2022097 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 DLV - REHA s.r.o. Nivy 1467/15, 927 05 Šaľa 36802921 2022 PDF
2022098 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2022 PDF
2022099 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2022 PDF
2022100 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2022 PDF
2022101 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 U starostlivého medvedíka s.r.o, Na úvrati 3916/12, 82104 Bratislava - Ružinov 36699713 2022 PDF
2022102 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2022 PDF
2022103 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 Bc. Petronela Dovalovská Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa 2022 PDF
2022104 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 15.12.2022 JOMA-CH s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36817058 2022 PDF
2022070 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 12.12.2022 13.12.2022 Zubinka s.r.o. Jánošikova 1346/57, 927 01 Šaľa 53993764 2022 PDF
2022071 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 REVITA - MediCentrum, s.r.o. Metodova 60, 949 01 Nitra 36567540 2022 PDF
2022072 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 CHARTRES, s.r.o. Wolkerova1, 940 01 Nové Zámky 45412936 2022 PDF
2022073 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2022 PDF
2022074 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 MUDr. Ľudovít Kopáčik - stomatológ Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34042504 2022 PDF
2022075 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 TOMA DENT, s.r.o. Horné Saliby 1204, 925 03 Horné Saliby 45312770 2022 PDF
2022076 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2022 PDF
2022077 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2022 PDF
2022078 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2022 PDF
2022079 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 JT-DENT,s.r.o Kráľovská 40/808, 927 01 Šaľa 36725676 2022 PDF
2022080 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2022 PDF
2022081 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 Mgr. Veronika Halašová Ulica Palárikova 6109/16, 917 01 trnava 53946405 2022 PDF
2022082 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 Búš - dent, s.r.o. Fr. Kráľa 2147/17, 927 05 Šaľa 46930116 2022 PDF
2022083 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 MUDr. Krístína Švecová - ultrazvuková ambulancia Záhradnícka 269/46, 927 01 Šaľa 54576784 2022 PDF
2022084 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 BalMedic s.r.o Vinohradská 165/18, 94342 Gbelce 53430981 2022 PDF
2022085 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 UROCENTRUM ŠAĽA, s.r.o. Bulharská 1244/42, 94901 Nitra 44626428 2022 PDF
2022086 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 29.11.2022 13.12.2022 OFTABRAND s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 47953039 2022 PDF
2022087 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 MUDr. Zora Saková - lekárska imunológia Dolná 524/1, 927 01 Šaľa 37863304 2022 PDF
2022088 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 OLIMED s.r.o. Hlavná 234, Kráľová nad Váhom 92591 36863416 2022 PDF
2022089 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 13.12.2022 STORKDENT, s.r.o. Hlavná 677/41, 927 01 Šaľa 47973030 2022 PDF
2022069 Servisná zmluva o dielo č. 62007827 142,80 08.12.2022 12.12.2022 KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava 31359884 2022 PDF
2022064 Zmluva o nájme nebytových priestorov 00013/2022/NAJ 4 811,10 16.11.2022 30.11.2022 JESSENIUS - diagnostické centrum , a.s. Špitálska 6, 949 01 Nitra 36540315 2022 PDF
2022065 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 30.11.2022 T & A group s.r.o. Kvetná 3063/14, 92401 Galanta 50732889 2022 PDF
2022066 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0042/2022/NAJ 1 464,38 30.11.2022 30.11.2022 T & A group s.r.o. Kvetná 3063/14, 92401 Galanta 50732889 2022 PDF
2022067 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 30.11.2022 30.11.2022 Hematology s.r.o. Hodská 1421/53, 924 01 Galanta 44987650 2022 PDF
2022068 Zmluva o nájme nebytových priestorov 00024/2022/NAJ 880,77 30.11.2022 30.11.2022 Hematology s.r.o. Hodská 1421/53, 924 01 Galanta 44987650 2022 PDF
2022063 Zmluva o dielo 181 694,45 25.11.2022 25.11.2022 MONT MG, spol. s r.o. Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa 44970196 2022 PDF
2022062 Zmluva o nájme nebytových priestorov 00012/2022/NAJ 929,74 31.10.2022 31.10.2022 Zubinka s.r.o. Jánošikova 1346/57, 927 01 Šaľa 53993764 2022 PDF
2022061 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 20.10.2022 26.10.2022 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2022 PDF
2022060 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 24.10.2022 25.10.2022 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2022 PDF
2022059 Zmluva na dodanie tovaru 7 990,74 24.10.2022 24.10.2022 Anna Filipková -AF kovo Strečnianska 3085/7, 851 05 Bratislava - Petržalka 44923333 2022 PDF
2022041 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 12.10.2022 19.10.2022 MUDr. Mária Prablesková, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 52198162 2022 PDF
2022042 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 03.10.2022 19.10.2022 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2022 PDF
2022043 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2022 PDF
2022044 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2022 PDF
2022045 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2022 PDF
2022046 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2022 PDF
2022047 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 13.09.2022 19.10.2022 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2022 PDF
2022048 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2022 PDF
2022049 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 MUDr. Matušková Tatiana Zdravotné stredisko, Veľký Cetín 951 05 34039112 2022 PDF
2022050 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2022 PDF
2022051 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 Salbrod s.r.o. Jazerná 575/4,92701 Šaľa 36768502 2022 PDF
2022052 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2022 PDF
2022053 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 Medintel , s.r.o. Na záhumní 1021/4, 925 53 Pata 53048890 2022 PDF
2022054 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 16.09.2022 19.10.2022 MediElic s.r.o. Kukučinova 539/11, 927 01 Šaľa 53810104 2022 PDF
2022055 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 14.09.2022 19.10.2022 MIHOP s.r.o. Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 44208693 2022 PDF
2022056 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 16.09.2022 19.10.2022 Afmed s.r.o. Remeselnícka 7, 946 03 Kolárovo 52199258 2022 PDF
2022057 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2022 PDF
2022058 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 10.10.2022 19.10.2022 Ambulancia všeobecného lekára s.r.o. Ratkošová 11, Nitra 94901 35979569 2022 PDF
2022040 Zmluva o uložení a odbornej správe registratúrnych dokladov 29,00 12.09.2022 30.09.2022 AD ACTA SR, s.r.o. Riazanská 48, 831 02 Bratislava 36344249 2022 PDF
2022039 Zmluva o dielo 214 261,08 07.09.2022 08.09.2022 Inex-Hausgarden spol. s.r.o. Lipová 978/2 , 95131 Močenok 44223722 2022 PDF
2022038 Zmluva o poskytovaní technickej služby 0,00 01.08.2022 07.09.2022 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra 31419470 2022 PDF
2022037 Dodatok č. 8 k zmluve č. 06PAPS000318 5,00 16.08.2022 24.08.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2022 PDF
2022036 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní PAPS 0,00 09.08.2022 23.08.2022 Medicorum s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast , Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 45247021 2022 PDF
2022035 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 588,65 16.08.2022 17.08.2022 JK Agro Invest , s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 01 Galanta 44113510 2022 PDF
2022033 Zmluva na dodanie tovaru 7 315,20 29.07.2022 04.08.2022 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra 31419470 2022 PDF
2022032 Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári 200,00 21.07.2022 21.07.2022 Mgr. Miroslava Hlavatá - erianna ul. Jaseňova 2326/21, 927 01 Šaľa 46149716 2022 PDF
2022031 Zmluva o nájme nebytových priestorov 00010/2022/NAJ 678,30 18.07.2022 19.07.2022 MUDr. Elena Majorová - všeobecné lekárstvo Nemocničná 1, 92701 Šaľa 35611987 2022 PDF
2022030 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0009/2022/NAJ 1 719,20 30.06.2022 01.07.2022 MUDr. Krístína Švecová - ultrazvuková ambulancia Záhradnícka 269/46, 927 01 Šaľa 54576784 2022 PDF
2022025 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0004/2022/NAJ 2 911,30 26.05.2022 29.06.2022 Zubinka s.r.o. Jánošikova 1346/57, 927 01 Šaľa 53993764 2022 PDF
2022026 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 26.05.2022 29.06.2022 MUDr. Zuzana Gombíková Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa 35564105 2022 PDF
2022027 Nájomná zmluva č. 210088-01/f/SA 43,08 09.06.2022 29.06.2022 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44399707 2022 PDF
2022028 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0006/2022/NAJ 2 800,00 09.06.2022 29.06.2022 MUDr. Elena Majorová - všeobecné lekárstvo Nemocničná 1, 92701 Šaľa 35611987 2022 PDF
2022029 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom priestorov) 30,00 15.06.2022 29.06.2022 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2022 PDF
2022022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0005/2022/NAJ 75,78 25.05.2022 26.05.2022 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2022 PDF
2022023 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 25.05.2022 26.05.2022 Mgr. Veronika Halašová Ulica Palárikova 6109/16, 917 01 trnava 53946405 2022 PDF
2022024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0003/2022/NAJ 1 677,55 25.05.2022 26.05.2022 Mgr. Veronika Halašová Ulica Palárikova 6109/16, 917 01 trnava 53946405 2022 PDF
2022016 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k zmluve č. 188/2017/MAJ 0,00 26.04.2022 28.04.2022 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2022 PDF
2022017 Zmluva o dielo 202 050,64 26.04.2022 28.04.2022 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2022 PDF
2022019 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 276,45 28.04.2022 28.04.2022 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2022 PDF
2022020 Dodatok k zmluve č. 2 0,00 28.04.2022 28.04.2022 Michal Jobbágy - SaWo Consulting Záhradnícka 231/15, 927 01 Šaľa 434446078 2022 PDF
2022021 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej služby 20,00 26.04.2022 28.04.2022 MediElic s.r.o. Kukučinova 539/11, 927 01 Šaľa 53810104 2022 PDF
2022034 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej služby 20,00 26.04.2022 27.04.2022 Salbrod s.r.o. Jazerná 575/4,92701 Šaľa 36768502 2022 PDF
2022015 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 1009900767 0,00 20.04.2022 20.04.2022 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2022 PDF
2022012 Dodatok č. 8 k zmluve č. 06PAPS000318 0,00 23.03.2022 31.03.2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2022 PDF
2022013 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.03.2022 31.03.2022 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2022 PDF
2022014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 329,95 31.03.2022 31.03.2022 MARAVILLAS s.r.o. Diakovce 710, 925 81 Diakovce 51991896 2022 PDF
2022011 Dodatok č. 7 k zmluve č. 4005LSPP000117 0,00 21.03.2022 21.03.2022 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2022 PDF
2021031-1 Príloha č. 1 k zmluve č. 2021031 33,00 10.03.2022 10.03.2022 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2022 PDF
2021027-1 Príloha č. 1 k zmluve č. 2021027 33,00 10.03.2022 10.03.2022 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2022 PDF
2021031-2 Príloha č. 2 k zmluve č. 2021031 35,00 10.03.2022 10.03.2022 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2022 PDF
2021027-2 Príloha č. 2 k zmluve č. 2021027 35,00 10.03.2022 10.03.2022 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2022 PDF
2022010 Dodatok č. 1 Zásady tvorby sociálneho fondu 0,00 28.02.2022 01.03.2022 Poliklinika NSK Šaľa 2022 PDF
2022005 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 28.02.2022 28.02.2022 DLV - REHA, s.r.o. Moyzesova 552/12, 949 01 Nitra 36802921 2022 PDF
2022006 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.12.2021 0,00 17.02.2022 28.02.2022 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2022 PDF
2022007 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.09.2018 0,00 17.02.2022 28.02.2022 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2022 PDF
2022008 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 17.02.2022 28.02.2022 ŠOTH s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra 74542926 2022 PDF
2022004 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 212,10 17.02.2022 18.02.2022 Salbrod s.r.o. Jazerná 575/4,92701 Šaľa 36768502 2022 PDF
2022001 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k zmluve č. 1384/2015/MAJ 0,00 31.01.2022 31.01.2022 VAGMAR s.r.o. Jazerná 575/4,927 01 Šaľa 47251468 2022 PDF
2022002 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k zmluve 0,00 31.01.2022 31.01.2022 MG INTERNAL MEDICINE, s.r.o. Moyzesova 552/12, 94901 Nitra 52856348 2022 PDF
2022003 Dodatok č. 5 k zmluve č. 1678/2011/MAJ 0,00 31.01.2022 31.01.2022 DLV - REHA, s.r.o. Moyzesova 552/12, 949 01 Nitra 36802921 2022 PDF
2021080 Zmluva o servise a údržbe PSN č. 1001/00/2022 170,00 17.01.2022 17.01.2022 ALARMSECURITY, s.r.o. Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom 31395228 2022 PDF
2022009 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2022 0,00 07.01.2022 07.01.2022 Poliklinika NSK Šaľa 2022 PDF
2021076 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.12.2021 31.12.2021 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2021 PDF
2021077 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.12.2021 31.12.2021 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2021 PDF
2021078 Nájomná zmluva č. 210080-01/f/SA 114,24 17.12.2021 31.12.2021 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44399707 2021 PDF
2021079 Nájomná zmluva č. 210015-03/f/SA 144,24 17.12.2021 31.12.2021 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44399707 2021 PDF
2021075 Dodatok č. 7 k Zmluve č. 06PAPS000318 0,00 17.12.2021 30.12.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2021 PDF
2021063 Zmluva o nájme 1 398,25 20.12.2021 29.12.2021 Zariadenie sociálnych služieb "VINIČKY" Považská 14, 949 01 Nitra 00351776 2021 PDF
2021064 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 488,18 20.12.2021 29.12.2021 VAGMAR s.r.o. Jazerná 575/4,927 01 Šaľa 47251468 2021 PDF
2021065 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 192,21 20.12.2021 29.12.2021 MG INTERNAL MEDICINE, s.r.o. Moyzesova 552/12, 94901 Nitra 52856348 2021 PDF
2021066 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 549,55 20.12.2021 29.12.2021 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2021 PDF
2021067 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 508,75 20.12.2021 29.12.2021 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2021 PDF
2021068 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 113,33 20.12.2021 29.12.2021 DLV - REHA, s.r.o. Moyzesova 552/12, 949 01 Nitra 36802921 2021 PDF
2021069 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 165,52 20.12.2021 29.12.2021 MediElic s.r.o. Kukučinova 539/11, 927 01 Šaľa 53810104 2021 PDF
2021070 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 212,10 20.12.2021 29.12.2021 ŠOTH s.r.o. Fatranská 12, 949 01 Nitra 74542926 2021 PDF
2021071 Zmluva o nájme nebytových priestorov 5 548,45 20.12.2021 29.12.2021 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2021 PDF
2021072 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 247,00 20.12.2021 29.12.2021 UA - SK FAMILY s.r.o. Železničiarska 1442/56, 92401 Galanta 52309916 2021 PDF
2021073 Zmluva o poskytovaní služby 50,00 21.12.2021 29.12.2021 ZaMED s.r.o. Rolnickej školy 1519, 94525 Komárno 35919841 2021 PDF
2021074 Zmluva o poskytovaní služby 215,00 21.12.2021 29.12.2021 Pedro Service Vinohradnícka 155/13, 92701 Šaľa 51722160 2021 PDF
2021061 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 16.12.2021 16.12.2021 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2021 PDF
2021062 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 16.12.2021 16.12.2021 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2021 PDF
2021059 Zmluva na dodanie tovaru 19 394,40 14.12.2021 14.12.2021 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, 94905 Nitra 36659126 2021 PDF
2021060 Zmluva na dodanie tovaru 8 790,00 14.12.2021 14.12.2021 MOTO-Centrum Hlavná 67/18, 92701 Šaľa 34243216 2021 PDF
2021058 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 611,60 30.11.2021 30.11.2021 BalMedic s.r.o Vinohradská 165/18, 94342 Gbelce 53430981 2021 PDF
2021057 Zmluva o spolupráci 0,00 22.11.2021 23.11.2021 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A , 949 01 Nitra 37861298 2021 PDF
2021056 Kúpna zmluva č. Z202121117_Z 149 230,98 18.11.2021 18.11.2021 Slovenský planárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2021 PDF
2021055 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 09.11.2021 10.11.2021 MBJ Pediatria s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 35974079 2021 PDF
2021053 Dohoda oskončení nájmu nebytových priestorov 0,00 08.11.2021 08.11.2021 Mgr. Rybanská Terézia - klinická logopédia Nemocničná 1,927 01 Šaľa 34046291 2021 PDF
2021054 Zmluva o nájme nebytových priestorov 96,25 08.11.2021 08.11.2021 Mgr. Veronika Halašová Ulica Palárikova 6109/16, 917 01 trnava 53946405 2021 PDF
2021052 Zmluva na dodanie tovaru 69 402,00 03.11.2021 03.11.2021 DESIGNER-UM s.r.o. Vlčanská 561/23, 92701 Šaľa 36552208 2021 PDF
2021034 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Afmed s.r.o. Remeselnícka 7, 946 03 Kolárovo 52199258 2021 PDF
2021035 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MIHOP s.r.o. Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 44208693 2021 PDF
2021036 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2021 PDF
2021037 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2021 PDF
2021038 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Medintel , s.r.o. Na záhumní 1021/4, 925 53 Pata 53048890 2021 PDF
2021039 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Ambulancia všeobecného lekára s.r.o. Ratkošová 11, Nitra 94901 35979569 2021 PDF
2021040 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2021 PDF
2021041 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2021 PDF
2021042 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2021 PDF
2021043 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2021 PDF
2021044 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MUDr. Matušková Tatiana Zdravotné stredisko, Veľký Cetín 951 05 34039112 2021 PDF
2021045 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2021 PDF
2021046 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2021 PDF
2021047 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2021 PDF
2021048 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 MUDr. Mária Prablesková, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 52198162 2021 PDF
2021049 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2021 PDF
2021050 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Mediz s.r.o. PLDD, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 44499884 2021 PDF
2021051 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 29.09.2021 08.10.2021 Medicorum s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast , Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 45247021 2021 PDF
2021033 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 28.09.2021 06.10.2021 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2021 PDF
2021032 Zmluva o dielo 134 364,85 01.10.2021 01.10.2021 Inex-Hausgarden spol. s.r.o. Lipová 978/2 , 95131 Močenok 44223722 2021 PDF
2021031 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 09.09.2021 10.09.2021 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2021 PDF
2021028 Zmluva o spolupráci 0,00 16.07.2021 31.08.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2021 PDF
2021029 Zmluva o nájme nebytových priestorov 191,90 30.08.2021 31.08.2021 Mgr. Miroslava Hlavatá - erianna ul. Jaseňova 2326/21, 927 01 Šaľa 46149716 2021 PDF
2021027 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 30,00 11.08.2021 11.08.2021 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2021 PDF
2021030 Dodatok č. 6 k zmluve onájme nebytových priestorov 162,78 30.07.2021 31.07.2021 CHARTRES, s.r.o. Wolkerova1, 940 01 Nové Zámky 45412936 2021 PDF
2021025 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov) 270,00 30.07.2021 30.07.2021 Mgr. Miroslava Hlavatá - erianna ul. Jaseňova 2326/21, 927 01 Šaľa 46149716 2021 PDF
2021026 Licenčná zmluva 0,00 07.07.2021 30.07.2021 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 2021 PDF
2021024 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 30.06.2021 01.07.2021 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2021 PDF
2021023 Zmluva o dielo 212 999,94 07.06.2021 08.06.2021 MONT MG, spol. s r.o. Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa 44970196 2021 PDF
2021022 Dodatok k zmluve 156,00 30.04.2021 30.04.2021 Michal Jobbágy - SaWo Consulting Záhradnícka 231/15, 927 01 Šaľa 434446078 2021 PDF
2021021 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón 0,00 23.04.2021 26.04.2021 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 2021 PDF
2021020 Zmluva o nájme nebytových priestorov 637,00 19.04.2021 20.04.2021 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2021 PDF
2021014 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní PAPS 0,00 02.03.2021 31.03.2021 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2021 PDF
2021015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 380,80 31.03.2021 31.03.2021 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2021 PDF
2021018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 448,25 31.03.2021 31.03.2021 BalMedic s.r.o Vinohradská 165/18, 94342 Gbelce 53430981 2021 PDF
2021019 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 25.03.2021 31.03.2021 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2021 PDF
2021013 Zmluva o dielo 214 893,56 23.03.2021 23.03.2021 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2021 PDF
2021010 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 0,00 10.03.2021 10.03.2021 Obec Golianovo 951 08 Golianovo 400 00307939 2021 PDF
2021009 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 05.03.2021 05.03.2021 OLIMED s.r.o. Hlavná 234, Kráľová nad Váhom 92591 36863416 2021 PDF
2021008 Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 01.03.2021 01.03.2021 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2021 PDF
2021011 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 0,00 26.02.2021 26.02.2021 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2021 PDF
2021017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1,15 26.02.2021 26.02.2021 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2021 PDF
2021006 Dohoda o skončení nájmu 0,00 23.02.2021 23.02.2021 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2021 PDF
2021004 Zmluva o nájme 1,00 19.02.2021 19.02.2021 Obec Golianovo 951 08 Golianovo 400 00307939 2021 PDF
2021005 Nájomná zmluva číslo NS /001/2021 1,00 19.02.2021 19.02.2021 Obec Veľký Cetín Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín 00308609 2021 PDF
2021002 Zmluva o poskytovaní technických služieb - zabez. systém 0,00 02.02.2021 02.02.2021 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra 31419470 2021 PDF
2021003 Zmluva o poskytovaní technických služieb - kamerový systém 0,00 02.02.2021 02.02.2021 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra 31419470 2021 PDF
2021007 Nájomná zmluva 40,00 01.02.2021 01.02.2021 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44399707 2021 PDF
2021001 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej služby 20,00 20.01.2021 26.01.2021 Ambulancia všeobecného lekára s.r.o. Ratkošová 11, Nitra 94901 35979569 2021 PDF
2021012 Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 21150001 180,00 07.01.2021 07.01.2021 EKOTOALETY s.r.o. Cesta na Senec 22, Bratislava 35893117 2021 PDF
2021016 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu rok 2021 0,00 07.01.2021 07.01.2021 Poliklinika NSK Šaľa 2021 PDF
2020050 Dodatoč. 5 k Zmluve č. 06PAPS000318 0,00 18.12.2020 31.12.2020 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2020 PDF
2020047 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 921,80 21.12.2020 30.12.2020 U starostlivého medvedíka s.r.o, Na úvrati 3916/12, 82104 Bratislava - Ružinov 36699713 2020 PDF
2020048 Zmluva o nájme nebytových priestorov 3 053,05 21.12.2020 30.12.2020 OLIMED s.r.o. Hlavná 234, Kráľová nad Váhom 92591 36863416 2020 PDF
2020049 Zmluva o nájme nebytových priestorov 637,00 21.12.2020 30.12.2020 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2020 PDF
202050 Zmluva o nájme nebytových priestorov 3 014,90 21.12.2020 30.12.2020 T & A group s.r.o. Kvetná 3063/14, 92401 Galanta 50732889 2020 PDF
202051 Zmluva o nájme nebytových priestorov 321,30 21.12.2020 30.12.2020 DLV - REHA s.r.o. Nivy 1467/15, 927 05 Šaľa 36802921 2020 PDF
202052 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 628,55 21.12.2020 30.12.2020 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2020 PDF
202053 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 631,70 21.12.2020 30.12.2020 MG INTERNAL MEDICINE, s.r.o. Moyzesova 552/12, 94901 Nitra 52856348 2020 PDF
202054 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 740,15 21.12.2020 30.12.2020 OFTABRAND s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 47953039 2020 PDF
2020046 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 15.12.2020 18.12.2020 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2020 PDF
2020045 Zmluva na dodanie tovaru 17 813,66 15.12.2020 15.12.2020 NABYTOK U BRUCKNERA s.r.o. Farská 17, 94901 Nitra 46452061 2020 PDF
2020044 dodatok č. 1 k Zásadám SF na rok 2020 0,00 20.11.2020 20.11.2020 Poliklinika NSK Šaľa 2020 PDF
2020043 Zmluva o dielo 186 153,29 05.11.2020 05.11.2020 RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves 50455567 2020 PDF
2020042 Zmluva o dielo 130 749,42 23.10.2020 23.10.2020 PS - MOS, s.r.o. Lúčna 2, 927 05 Šaľa 36542911 2020 PDF
2020041 Zmluva o dielo 15 654,00 19.10.2020 20.10.2020 Ing. Štefan Pilka E -MAX Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš 35334703 2020 PDF
2020040 Zmluva o dielo 194 313,04 13.10.2020 14.10.2020 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2020 PDF
20200019 Kúpna zmluva č. Z202022645_Z 68 617,81 28.09.2020 01.10.2020 BCF ENERGY, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica 51966255 2020 PDF
2020021 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej služby 20,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2020 PDF
2020022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 Medintel , s.r.o. Na záhumní 1021/4, 925 53 Pata 53048890 2020 PDF
2020023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 Afmed s.r.o. Remeselnícka 7, 946 03 Kolárovo 52199258 2020 PDF
2020024 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MIHOP s.r.o. Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 44208693 2020 PDF
2020025 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2020 PDF
2020026 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2020 PDF
2020027 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2020 PDF
2020028 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2020 PDF
2020029 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 Medicorum s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast , Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 45247021 2020 PDF
2020030 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2020 PDF
2020031 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Mária Prablesková, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 52198162 2020 PDF
2020032 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2020 PDF
2020033 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2020 PDF
2020034 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2020 PDF
2020035 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2020 PDF
2020036 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 MUDr. Matušková Tatiana Zdravotné stredisko, Veľký Cetín 951 05 34039112 2020 PDF
2020037 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2020 PDF
2020038 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2020 PDF
2020039 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS 0,00 17.09.2020 01.10.2020 Mediz s.r.o. PLDD, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 44499884 2020 PDF
2020020 Nájomná zmluva ( krátkodobá ) 9,00 27.08.2020 28.08.2020 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2020 PDF
2020019 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 10.08.2020 10.08.2020 AURA Inštitút rozvoja tela, ducha a mysle, o.z. Poštová 916/11, 924 01 Galanta 51076616 2020 PDF
2020018 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.07.2020 31.07.2020 MKI, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 36277282 2020 PDF
2020017 Zmluva o dielo č.05/04b/2020 - servisná zmluva výťahov 54,00 23.07.2020 23.07.2020 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmeťa č. 32, 934 01 Levice 48327964 2020 PDF
2020016 Zmluva o dielo 211 260,25 22.07.2020 22.07.2020 MONT MG, spol. s r.o. Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa 44970196 2020 PDF
2020015 Zmluva na dodanie tovaru 11 896,41 08.07.2020 08.07.2020 Banchem s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda 36227901 2020 PDF
2020012 Zmluva o poskytovaní verejnýchslužieb 24,00 01.07.2020 02.07.2020 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020 PDF
2020013 Zmluva o poskytovaní verejnýchslužieb 24,00 01.07.2020 02.07.2020 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020 PDF
2020014 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej služby 20,00 30.06.2020 02.07.2020 Medintel , s.r.o. Na záhumní 1021/4, 925 53 Pata 53048890 2020 PDF
2020011 Zmluva o poskytovsní služieb v oblasti webhostingu 11,90 16.06.2020 16.06.2020 Webglobe - Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 36306444 2020 PDF
2020010 Zmluva o nájme nebytových priestorov 191,90 03.06.2020 03.06.2020 Mgr. Miroslava Hlavatá - erianna ul. Jaseňova 2326/21, 927 01 Šaľa 46149716 2020 PDF
2020008 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 26.05.2020 26.05.2020 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2020 PDF
2020009 Zmluva o nájme nebytových priestorov 199,13 26.05.2020 26.05.2020 ADOS ANJEL , s.r.o Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 52060195 2020 PDF
2020007 Zmluva o nájme nebytových priestorov 135,97 21.04.2020 30.04.2020 MG INTERNAL MEDICINE, s.r.o. Moyzesova 552/12, 94901 Nitra 52856348 2020 PDF
2020004 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.03.2020 31.03.2020 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2020 PDF
2020005 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.03.2020 31.03.2020 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2020 PDF
2020006 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 31.03.2020 31.03.2020 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2020 PDF
2020003 Zmluva o poskytovaní verejnýchslužieb 0,00 24.02.2020 24.02.2020 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020 PDF
2020002 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 4005LSPP000117 0,00 10.02.2020 11.02.2020 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2020 PDF
2020001 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia 0,00 13.01.2020 14.01.2020 PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 94001 Nové Zámky 36552119 2020 PDF
202004 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu rok 2020 0,00 07.01.2020 08.01.2020 Poliklinika NSK Šaľa 2020 PDF
2019132 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2 389,60 05.12.2019 05.12.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019130 Zmluva o poskytovaní technických služieb 0,00 04.12.2019 05.12.2019 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra 31419470 2019 PDF
2019131 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 06APS000318 0,00 05.12.2019 05.12.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2019 PDF
2019129 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 817,20 03.12.2019 03.12.2019 Bartalos Health, s.r.o. Hlavná 2115/91, 927 01 Šaľa 50952544 2019 PDF
2019128 Zmluva o dielo 71 815,78 02.12.2019 02.12.2019 RW - creed s.r.o. J. Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves 50455567 2019 PDF
2019127 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1682/2011/MAJ 868,63 30.11.2019 30.11.2019 BENU SK 56, s.r.o. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava- mestská časť Rača 31616321 2019 PDF
2019126 Zmluva na dodanie tovaru 26 758,80 27.11.2019 27.11.2019 NABYTOK U BRUCKNERA s.r.o. Farská 17, 94901 Nitra 46452061 2019 PDF
2019122 Zmluva o nájme nebytových priestorov 544,83 26.11.2019 26.11.2019 STORKDENT, s.r.o. Hlavná 677/41, 927 01 Šaľa 47973030 2019 PDF
2019123 Zmluva o nájme nebytových priestorov 358,90 26.11.2019 26.11.2019 Búš - dent, s.r.o. Fr. Kráľa 2147/17, 927 05 Šaľa 46930116 2019 PDF
2019124 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 26.11.2019 26.11.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019125 Zmluva o nájme nebytových priestorov 3 088,40 26.11.2019 26.11.2019 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2019 PDF
2019119 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 25.11.2019 25.11.2019 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2019 PDF
2019120 Zmluva o nájme nebytových priestorov 181,56 25.11.2019 25.11.2019 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2019 PDF
2019121 Zmluva o nájme nebytových priestorov 234,03 25.11.2019 25.11.2019 UROCENTRUM ŠAĽA, s.r.o. Bulharská 1244/42, 94901 Nitra 44626428 2019 PDF
2019118 Zmluva o dielo 98 599,52 13.11.2019 14.11.2019 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2019 PDF
2019117 Zmluva o nájme nebytových priestorov 233,33 12.11.2019 13.11.2019 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2019 PDF
2019110 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 24.09.2019 25.10.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019116 Dodatok č 1. ku Kupnej zmluve 0,00 18.10.2019 21.10.2019 MFGK Slovakia, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 50060872 2019 PDF
2019115 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 18.10.2019 18.10.2019 Afmed s.r.o. Remeselnícka 7, 946 03 Kolárovo 52199258 2019 PDF
2019114 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 9,00 15.10.2019 15.10.2019 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2019 PDF
2019113 Zmluva o dielo 139 196,23 09.10.2019 10.10.2019 MONT MG, spol. s r.o. Jarmočná 2265/3A, 927 01 Šaľa 44970196 2019 PDF
2019112 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 0,00 09.10.2019 09.10.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Čuleňova 6, 816 47 Bratislava 1 36361518 2019 PDF
2019111 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 08.10.2019 08.10.2019 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2019 PDF
2019095 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2019 PDF
2019096 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MUDr. Matušková Tatiana Zdravotné stredisko, Veľký Cetín 951 05 34039112 2019 PDF
2019097 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 Medicorum s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast , Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 45247021 2019 PDF
2019098 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 Mediz s.r.o. PLDD, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 44499884 2019 PDF
2019099 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2019 PDF
2019100 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2019 PDF
2019101 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2019 PDF
2019102 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2019 PDF
2019103 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2019 PDF
2019104 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2019 PDF
2019105 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2019 PDF
2019106 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2019 PDF
2019107 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MUDr. Mária Prablesková, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 52198162 2019 PDF
2019108 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MIHOP s.r.o. Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 44208693 2019 PDF
2019109 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní APS 0,00 15.09.2019 16.09.2019 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2019 PDF
2019093 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 06.09.2019 06.09.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019094 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 06.09.2019 06.09.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019092 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 04.09.2019 04.09.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019037 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1675/2011 107,33 01.08.2019 02.08.2019 TOMA DENT, s.r.o. Horné Saliby 1204, 925 03 Horné Saliby 45312770 2019 PDF
2019038 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 101,00 01.08.2019 02.08.2019 Gabriela Hollá - DERMATOKZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517732 2019 PDF
2019039 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 141,08 01.08.2019 02.08.2019 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2019 PDF
2019040 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1677/2011 102,38 01.08.2019 02.08.2019 MUDr. Ľudovít Kopáčik - stomatológ Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34042504 2019 PDF
2019041 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1654/2011 159,10 01.08.2019 02.08.2019 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2019 PDF
2019042 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1651/2011 144,95 01.08.2019 02.08.2019 MUDr. Fölösová Iveta - detská neurológia Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 37961365 2019 PDF
2019043 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1672/2011 100,92 01.08.2019 02.08.2019 MKI, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 36277282 2019 PDF
2019044 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 253,63 01.08.2019 02.08.2019 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2019 PDF
2019045 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 273,83 01.08.2019 02.08.2019 Mgr. Darina Jobbágyová Agátová 1111/25, 927 01 Šaľa 36112917 2019 PDF
2019046 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1669/2011 166,57 01.08.2019 02.08.2019 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2019 PDF
2019047 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 182/2014 173,22 01.08.2019 02.08.2019 JOMA-CH s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36817058 2019 PDF
2019048 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1650/2011 196,82 01.08.2019 02.08.2019 FI DENT s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36278009 2019 PDF
2019049 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1643/2011 52,79 01.08.2019 02.08.2019 Čimmová Henrieta Okružná č. 1024/4, 927 01 Šaľa 46295399 2019 PDF
2019050 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 68,54 01.08.2019 02.08.2019 Mária Deáková - DERMATOKOZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517741 2019 PDF
2019051 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1711/2011 87,50 01.08.2019 02.08.2019 NEOPROT spol.s r.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava - Ružinov 35686324 2019 PDF
2019052 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1665/2011 151,11 01.08.2019 02.08.2019 Hematology s.r.o. Hodská 1421/53, 924 01 Galanta 44987650 2019 PDF
2019053 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1660/2011 112,00 01.08.2019 02.08.2019 JT-DENT,s.r.o Kráľovská 40/808, 927 01 Šaľa 36725676 2019 PDF
2019054 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1384/2015 139,80 01.08.2019 02.08.2019 VAGMAR s.r.o. Jazerná 575/4,927 01 Šaľa 47251468 2019 PDF
2019055 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1691/2011 1 117,08 01.08.2019 02.08.2019 CHARTRES, s.r.o. Wolkerova1, 940 01 Nové Zámky 45412936 2019 PDF
2019056 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 689/2012 8,33 01.08.2019 02.08.2019 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica 32016247 2019 PDF
2019057 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 229,48 01.08.2019 02.08.2019 MUDr. Zora Saková - lekárska imunológia Dolná 524/1, 927 01 Šaľa 37863304 2019 PDF
2019058 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 76,29 01.08.2019 02.08.2019 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2019 PDF
2019059 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 102,08 01.08.2019 02.08.2019 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2019 PDF
2019060 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1710/2011 692,53 01.08.2019 02.08.2019 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2019 PDF
2019061 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 53,08 01.08.2019 02.08.2019 AURA Inštitút rozvoja tela, ducha a mysle, o.z. Poštová 916/11, 924 01 Galanta 51076616 2019 PDF
2019062 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1682/2011 1 026,12 01.08.2019 02.08.2019 BENU SK 56, s.r.o. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava- mestská časť Rača 31616321 2019 PDF
2019063 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 76,29 01.08.2019 02.08.2019 Wi-FIRE, s.r.o. Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel 46128638 2019 PDF
2019064 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1720/2011 447,77 01.08.2019 02.08.2019 Alha Medical, s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin 31647758 2019 PDF
2019065 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1648/2011 110,83 01.08.2019 02.08.2019 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2019 PDF
2019066 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.188/2017 74,20 01.08.2019 02.08.2019 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2019 PDF
2019067 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1808/2016 81,24 01.08.2019 02.08.2019 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2019 PDF
2019068 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 102,81 01.08.2019 02.08.2019 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2019 PDF
2019069 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1666/2011 80,79 01.08.2019 02.08.2019 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2019 PDF
2019070 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1505/2016 161,79 01.08.2019 02.08.2019 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2019 PDF
2019071 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 191,90 01.08.2019 02.08.2019 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2019 PDF
2019072 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1686/2011 57,60 01.08.2019 02.08.2019 MEDCom, s.r.o Rákocziho 5/1,945 01 Komárno 36546950 2019 PDF
2019073 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1649/2011 96,25 01.08.2019 02.08.2019 Mgr. Rybanská Terézia - klinická logopédia Nemocničná 1,927 01 Šaľa 34046291 2019 PDF
2019074 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 606/2016 113,75 01.08.2019 02.08.2019 Bc. Petronela Dovalovská Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa 2019 PDF
2019075 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1673/2011 54,83 01.08.2019 02.08.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019076 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1538/2015 63,18 01.08.2019 02.08.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019077 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 81,12 01.08.2019 02.08.2019 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2019 PDF
2019078 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1506/2016 106,37 01.08.2019 02.08.2019 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2019 PDF
2019079 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1917/2012 83,39 01.08.2019 02.08.2019 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2019 PDF
2019080 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1674/2011 101,50 01.08.2019 02.08.2019 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2019 PDF
2019081 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1657/2011 23,33 01.08.2019 02.08.2019 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2019 PDF
2019082 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1678/2011 108,50 01.08.2019 02.08.2019 DLV - REHA, s.r.o. Moyzesova 552/12, 949 01 Nitra 36802921 2019 PDF
2019083 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1809/2016 148,15 01.08.2019 02.08.2019 STAPEK spol. s r.o. Tešedíkovo 1100, 925 82 Tešedíkovo 45398844 2019 PDF
2019084 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 242,61 01.08.2019 02.08.2019 MUDr. Zuzana Gombíková Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa 35564105 2019 PDF
2019085 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1931/2016 233,33 01.08.2019 02.08.2019 Hasztermanová Ingrid ul. Vajanského 7, 927 01 Šaľa 2019 PDF
2019086 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1659/2011 93,62 01.08.2019 02.08.2019 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2019 PDF
2019087 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 40/2017 93,62 01.08.2019 02.08.2019 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2019 PDF
2019088 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1670/2011 109,37 01.08.2019 02.08.2019 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2019 PDF
2019089 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 171/2012 84,03 01.08.2019 02.08.2019 REVITA - MediCentrum, s.r.o. Metodova 60, 949 01 Nitra 36567540 2019 PDF
2019090 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1680/2011 100,91 01.08.2019 02.08.2019 MEDITA, s.r.o. Krátka 3/641, 927 01 Šaľa 36278475 2019 PDF
2019034 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 16.07.2019 22.07.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019035 Dohoda o skončení zmluvy o poskytovania APS 0,00 09.07.2019 22.07.2019 MUDr- Csipák Jozef Mestská poliklinika, Ivana Krasku 38, 926 01 Sereď 36113662 2019 PDF
2019036 Cenová dohoda 75,10 10.07.2019 22.07.2019 Vema s.r.o. Bratislava Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava 31355374 2019 PDF
2019033 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 11.07.2019 12.07.2019 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2019 PDF
2019031 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti webhostingu 11,90 16.06.2019 27.06.2019 SYPHON, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava 35979259 2019 PDF
2019032 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 06PAPS000318 0,00 27.06.2019 27.06.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2019 PDF
2019030 Zmluva o dielo 23 669,24 24.06.2019 24.06.2019 Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA Lehotská 6,949 01 Nitra 11726962 2019 PDF
2019025 Poistenie zodpovednosti za škodu č. 3559006245 198,50 17.06.2019 17.06.2019 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2019 PDF
2019026 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel - zmluva č. 5519001593 755,26 17.06.2019 17.06.2019 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2019 PDF
2019027 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami č. 0999000191 170,76 17.06.2019 17.06.2019 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2019 PDF
2019028 Návrh poistnej zmluvy číslo 1009900767 4 960,45 17.06.2019 17.06.2019 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2019 PDF
2019029 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 10.06.2019 17.06.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019023 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 29.05.2019 03.06.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019024 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 780,00 29.05.2019 03.06.2019 HealthWork, s.r.o. Sládkovičova 16, 902 01 Pezinok 46510206 2019 PDF
2019019 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 24.04.2019 24.05.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019022 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 9,00 14.05.2019 14.05.2019 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2019 PDF
2019021 Zmluva o dielo 209 986,76 09.05.2019 10.05.2019 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2019 PDF
2019020 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 0,00 30.04.2019 06.05.2019 Národná trasfúzna služba SR Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava 30853915 2019 PDF
2019017 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 16.04.2019 16.04.2019 Medicorum s.r.o. Všeobecná ambulancia pre deti a dorast , Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 45247021 2019 PDF
2019018 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 16.04.2019 16.04.2019 MUDr. Matušková Tatiana Zdravotné stredisko, Veľký Cetín 951 05 34039112 2019 PDF
2019016 Zmluva o dielo 212 994,88 11.04.2019 11.04.2019 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2019 PDF
2019015 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 08.04.2019 09.04.2019 MUDr. Mária Prablesková, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 52198162 2019 PDF
2019013 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti inf. technológii 0,00 01.04.2019 01.04.2019 IDOHLAD, s.r.o. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa 47075317 2019 PDF
2019014 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP 0,00 01.04.2019 01.04.2019 Michal Jobbágy - SaWo Consulting Záhradnícka 231/15, 927 01 Šaľa 434446078 2019 PDF
2019012 Zmluva na dodanie tovaru 14 456,08 21.03.2019 21.03.2019 BASCO SK s.r.o. Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 34140328 2019 PDF
2019011 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 9,00 18.03.2019 18.03.2019 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2019 PDF
2019010 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 06PAPS000318 9 800,00 04.03.2019 05.03.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2019 PDF
2019008 Mandátna zmluva č. 002/2019 102,00 27.02.2019 28.02.2019 Michal Jobbágy - SaWo Consulting Záhradnícka 231/15, 927 01 Šaľa 434446078 2019 PDF
2019006 Zmluva č. ZO/2018Z19043 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 240,00 26.02.2019 27.02.2019 osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 2019 PDF
2019007 Zmluva o dielo č. 2018Z19043 1 050,00 26.02.2019 27.02.2019 osobnyudaj.sk. s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 2019 PDF
2019004 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 01.02.2019 01.02.2019 Mediz s.r.o. PLDD, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra 44499884 2019 PDF
2019005 Zmluva o prevádzkovej podpore č 004/2019/P_NSK_Šaľa 926,80 28.01.2019 01.02.2019 CGM Slovensko s.r.o. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava 35774738 2019 PDF
2019001 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 22.01.2019 22.01.2019 MIHOP s.r.o. Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 44208693 2019 PDF
2019002 Nájomná zmluva ( krátkodobá na prenájom nebytových priestorov ) 9,00 08.01.2019 09.01.2019 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2019 PDF
2019003 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu rok 2019 0,00 07.01.2019 07.01.2019 Poliklinika NSK Šaľa 2019 PDF
20180095 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 28.12.2018 31.12.2018 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2018 PDF
20180096 Zmluva o nájme nebytových priestorov 518,55 28.12.2018 31.12.2018 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2018 PDF
20180097 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4005LSPP000117 0,00 17.12.2018 31.12.2018 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2018 PDF
20180093 ZMLUVA o poskytovaní služby ochrany objektu 0,00 18.12.2018 21.12.2018 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2018 PDF
20180094 Nájomná zmluva č. 210055-02/f/SA 114,24 11.12.2018 21.12.2018 FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava 44399707 2018 PDF
20180091 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme nebytových priestorov č. 1678/2011/MAJ 0,00 14.12.2018 20.12.2018 DLV - REHA, s.r.o. Moyzesova 552/12, 949 01 Nitra 36802921 2018 PDF
20180085 Zmluva o nájme nebytových priestorov 243,37 05.12.2018 14.12.2018 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2018 PDF
20180086 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 05.12.2018 14.12.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 PDF
20180087 Zmluva o nájme nebytových priestorov 367,48 05.12.2018 14.12.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 PDF
20180088 Zmluva o nájme nebytových priestorov 886,63 05.12.2018 14.12.2018 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2018 PDF
20180089 Zmluva č. 74LSPP001418 0,00 29.10.2018 14.12.2018 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2018 PDF
20180090 Zmluva o nájme nebytových priestorov 367,48 10.12.2018 14.12.2018 Wi-FIRE, s.r.o. Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel 46128638 2018 PDF
20180084 Zmluva o dielo 49 130,10 11.12.2018 11.12.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180083 Rámcová dohoda č. Z201853073_Z 31 496,85 06.12.2018 06.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 2018 PDF
20180098 Zmluva o pripojení 0,00 30.11.2018 03.12.2018 SALAMON INTERNET, s.r.o. Partizánska 18, 927 00 Šaľa 34149139 2018 PDF
20180071 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2018 PDF
20180072 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2018 PDF
20180073 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr- Csipák Jozef Mestská poliklinika, Ivana Krasku 38, 926 01 Sereď 36113662 2018 PDF
20180074 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2018 PDF
20180075 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2018 PDF
20180076 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2018 PDF
20180077 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2018 PDF
20180078 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2018 PDF
20180079 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2018 PDF
20180080 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2018 PDF
20180081 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2018 PDF
20180082 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pevnej APS 25,00 30.11.2018 30.11.2018 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2018 PDF
20180070 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06PAPS000318 0,00 08.11.2018 19.11.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2018 PDF
20180068 Zmluva o dielo 147 799,84 16.11.2018 16.11.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180069 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4005LSPP000117 0,00 14.11.2018 16.11.2018 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2018 PDF
20180059 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2018 PDF
20180060 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 PDF
20180061 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2018 PDF
20180062 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2018 PDF
20180063 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2018 PDF
20180064 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 PDF
20180065 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2018 PDF
20180066 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2018 PDF
20180067 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 12.10.2018 12.10.2018 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2018 PDF
20180051 Zmluva o nájme nebytových priestorov 509,62 26.09.2018 28.09.2018 Gabriela Hollá - DERMATOKZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517732 2018 PDF
20180052 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 159,54 26.09.2018 28.09.2018 MUDr. Zora Saková - lekárska imunológia Dolná 524/1, 927 01 Šaľa 37863304 2018 PDF
20180053 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 224,32 28.09.2018 28.09.2018 MUDr. Zuzana Gombíková Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa 35564105 2018 PDF
20180054 Zmluva o nájme nebytových priestorov 349,70 28.09.2018 28.09.2018 Mária Deáková - DERMATOKOZMETIKA Štúrova 7, 927 01 Šaľa 37517741 2018 PDF
20180055 Zmluva o nájme nebytových priestorov 273,53 28.09.2018 28.09.2018 AURA Inštitút rozvoja tela, ducha a mysle, o.z. Poštová 916/11, 924 01 Galanta 51076616 2018 PDF
20180056 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 28.09.2018 28.09.2018 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2018 PDF
20180057 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 261,62 28.09.2018 28.09.2018 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2018 PDF
20180058 Zmluva o nájme nebytových priestorov 707,08 28.09.2018 28.09.2018 Bc. Petra Tímárová PegyRehab Hlavná 42/12, 927 01 Šaľa 51035511 2018 PDF
20180050 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 25.09.2018 25.09.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 PDF
20180049 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 03.09.2018 03.09.2018 MUDr- Csipák Jozef Mestská poliklinika, Ivana Krasku 38, 926 01 Sereď 36113662 2018 PDF
20180046 Zmluva o dielo 141 600,00 25.07.2018 25.07.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180047 Zmluva o dielo 125 760,00 25.07.2018 25.07.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180044 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4005LSPP000117 0,00 09.07.2018 10.07.2018 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2018 PDF
20180042 Darovacia zmluva 0,00 02.07.2018 02.07.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 PDF
20180043 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 29.06.2018 02.07.2018 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2018 PDF
20180021 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2018 PDF
20180022 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2018 PDF
20180023 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2018 PDF
20180024 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2018 PDF
20180025 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2018 PDF
20180026 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2018 PDF
20180027 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2018 PDF
20180028 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2018 PDF
20180029 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2018 PDF
20180030 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2018 PDF
20180031 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2018 PDF
20180032 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 20.06.2018 29.06.2018 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2018 PDF
20180033 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 JOVIPED s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 44568002 2018 PDF
20180034 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MEDIKISS, s.r.o. Neded 309, 925 85 Neded 36291463 2018 PDF
20180035 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 SZALAMED , s.r.o. Dolná ul. 1, 927 01 Šaľa 44445831 2018 PDF
20180036 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 PDF
20180037 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 Neštátne zdravotnícke zariadenie Sídl. Budúcnosť 1282, 925 82 Tešedíkovo 34045856 2018 PDF
20180038 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MUDr. Hlinická Zuzana Botová 5, 941 02 Šurany 34061703 2018 PDF
20180041 ZMLUVA č. 06PAPS000318 0,00 27.06.2018 29.06.2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2018 PDF
20180039 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MBJ Pediatria s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 35974079 2018 PDF
20180040 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 SANABO s.r.o. Kúpeľná 1, 927 01 Šaľa 36287148 2018 PDF
20180045 Zmluva o poskytovaní Pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 20,00 25.06.2018 29.06.2018 MUDr. Vargová Henrieta Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 42042089 2018 PDF
20180019 Zmluva o dielo 104 000,00 15.06.2018 18.06.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180020 Zmluva o dielo 68 400,00 15.06.2018 18.06.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180048 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 79,79 17.06.2018 18.06.2018 JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o. Damborského 13, 949 01 Nitra 50361864 2018 PDF
20180017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 12.06.2018 12.06.2018 ADOS - DOMA , s.r.o. Ul. Hlavná 13/53, 927 01 šaľa 36279935 2018 PDF
20180018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 202,85 12.06.2018 12.06.2018 Mgr. Darina Jobbágyová Agátová 1111/25, 927 01 Šaľa 36112917 2018 PDF
20180016 Zmluva o nájme nebytových priestorov 285,98 06.06.2018 11.06.2018 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2018 PDF
20180015 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme nebytových priestorov č. 1710/2011/MAJ 0,00 05.06.2018 08.06.2018 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2018 PDF
20180014 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme nebytových priestorov č. 1669/2011/MAJ 1 046,88 31.05.2018 31.05.2018 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2018 PDF
20180012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 529,89 17.05.2018 18.05.2018 BeseMed s.r.o. Kvetná 128, 94612 Zlatná na Ostrove 50738119 2018 PDF
20180013 Zmluva o dielo 57 054,00 17.05.2018 18.05.2018 Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA Lehotská 6,949 01 Nitra 11726962 2018 PDF
20180011 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 80,58 20.04.2018 25.04.2018 JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o. Damborského 13, 949 01 Nitra 50361864 2018 PDF
20180010 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 06.04.2018 16.04.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 PDF
20180009 Zmluva o nájme nebyových priestorov 367,48 12.04.2018 13.04.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 PDF
20180006 Zmluva o dielo 49 913,90 09.04.2018 10.04.2018 KBK plus, spol. s r.o. Kráľov Brod 189, 925 41 Kráľov Brod 47022451 2018 PDF
20180007 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 0,00 09.04.2018 10.04.2018 Mgr. Barbora Sedláková M.R.Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa 51259214 2018 PDF
20180008 Nájomná zmluva krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 63,00 05.04.2018 05.04.2018 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2018 PDF
20180004 Zmluva o dielo 148 980,00 23.03.2018 26.03.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180005 Zmluva o dielo 29 880,00 23.03.2018 26.03.2018 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2018 PDF
20180003 Dohoda o skončení nájmu 186,39 13.03.2018 14.03.2018 Kleštincová Sylvia Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa 2018 PDF
20180002 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 26.02.2018 27.02.2018 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2018 PDF
20180001 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 31.01.2018 01.02.2018 MFGK Slovakia, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 50060872 2018 PDF
20170115 Zmluva o združenej dodávke elektriny 49,50 28.12.2017 29.12.2017 SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2 44553412 2017 PDF
20170116 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 0,00 29.12.2017 29.12.2017 SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2 44553412 2017 PDF
20170114 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 28.12.2017 28.12.2017 RADEVA s.r.o. Wilsonovo nábrežie 36, 949 01 Nitra 46519378 2017 PDF
20170113 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 14.12.2017 14.12.2017 ADOS - DOMA , s.r.o. Ul. Hlavná 13/53, 927 01 šaľa 36279935 2017 PDF
20170112 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201766590_Z 195 000,00 12.12.2017 13.12.2017 MFGK Slovakia, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 50060872 2017 PDF
20170111 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06LSPP000117 0,00 11.12.2017 12.12.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 PDF
20170107 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 PDF
20170108 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 PDF
20170109 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Mgr. Barbora Sedláková M.R.Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa 51259214 2017 PDF
20170110 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 11.12.2017 11.12.2017 Wi-FIRE, s.r.o. Malobielska 433/28, 900 24 Veľký Biel 46128638 2017 PDF
20170106 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 01.12.2017 04.12.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 PDF
20170105 Rámcová kúpna zmluva 5 000,00 29.11.2017 30.11.2017 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 56, 901 01 Malacky 34116125 2017 PDF
20170117 Zmluva o dielo 8 053,30 23.11.2017 30.11.2017 TIG-HILL month s.r.o. Partizánska 20,927 01 Šaľa 47023121 2017 PDF
20170104 Zmluva o dielo 88 655,24 23.11.2017 24.11.2017 INTEVO - SK s.r.o. Nitrianska 1751, 927 05 Šaľa 36542229 2017 PDF
20170101 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 08.11.2017 14.11.2017 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2017 PDF
20170102 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 03.10.2017 14.11.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 PDF
20170103 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 300,00 03.11.2017 14.11.2017 Dagmar Zemková - Bavlnkovo M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa 40513815 2017 PDF
20170087 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2017 PDF
20170088 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2017 PDF
20170089 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Slyško Ján Neštátne zdravotnícke zariadenie, Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 34042199 2017 PDF
20170090 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2017 PDF
20170091 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 PDF
20170092 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa 36269042 2017 PDF
20170093 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2017 PDF
20170094 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2017 PDF
20170095 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2017 PDF
20170096 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2017 PDF
20170097 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2017 PDF
20170098 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUdr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2017 PDF
20170099 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 PDF
20170100 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 12,00 31.10.2017 31.10.2017 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2017 PDF
20170085 Rámcová dohoda č.Z201753676_Z 22 477,50 20.10.2017 20.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 2017 PDF
20170086 Nájomná zmluva - krátkodobá na prenájom nebytových priestorov 9,00 18.10.2017 19.10.2017 Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta NsP Sv. Lukáša, Hodská 373/38, 924 01 Galanta 37999991 2017 PDF
20170084 Poistka č. 700739587 830,49 25.09.2017 06.10.2017 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 00151700 2017 PDF
20170083 Poistka č. 700739474 1 037,63 25.09.2017 04.10.2017 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 00151700 2017 PDF
20170082 Zmluva o predplatených kartách Shell 0,00 28.09.2017 02.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 2017 PDF
20170081 Zmluva č. 3/1000091157 0,00 01.07.2017 08.09.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Galanta, P.Pázmanya 4, 927 00 Šaľa 36550949 2017 PDF
20170065 Poistná zmluva č. 240570557 118,68 31.08.2017 04.09.2017 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2017 PDF
20170067 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Bakič Peter, s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava 47675241 2017 PDF
20170068 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Jaroš Ivan Trnovec nad Váhom 79, 925 71 Trnovec nad Váhom 34042563 2017 PDF
20170069 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Kaprinay Ladislav Hlavná 69, 927 01 Šaľa 34043161 2017 PDF
20170070 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Mlynská 462/80, 951 31 Močenok 36681342 2017 PDF
20170071 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Kuklovská Margaréta Budovateľská 68/D3, 927 01 Šaľa 37869744 2017 PDF
20170072 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Lachký Peter Konopná 586, 925 81 Diakovce 34042717 2017 PDF
20170073 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933, 927 01 Šaľa 35611987 2017 PDF
20170074 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 9, 927 05 Šaľa - Veča 36700321 2017 PDF
20170075 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 927 01 Šaľa 36269042 2017 PDF
20170076 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Slyško Ján Neštátne zdravotnícke zariadenie, Cintorínska 890, 925 82 Tešedíkovo 34042199 2017 PDF
20170077 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUdr. Švecová Nora Hlavná 2191, 927 01 Šaľa 34045708 2017 PDF
20170078 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 PDF
20170079 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 ZDRAVOCENTRUM NEDED s.r.o. Neded 306, 925 85 Neded 36526916 2017 PDF
20170066 Zmluva o poskytovaní Lekárskej služby prvej pomoci v spádovom území mesta Šaľa 10,00 31.08.2017 04.09.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 PDF
20170080 Zmluva o zabezpečovaní servisu IT 0,00 01.09.2017 04.09.2017 IDOHLAD, s.ro. Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa 47075317 2017 PDF
20170063 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0,00 21.08.2017 28.08.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2017 PDF
20170064 Zmluva č. P10671 o využívaní elektronických služieb 0,00 21.08.2017 28.08.2017 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2017 PDF
20170062 Žiadosť o spokytnutie e Služby 0,00 15.08.2017 28.08.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 PDF
20170061 Poistná zmluva č. 3550157715 142,00 18.08.2017 19.08.2017 KOOPERATÍVA posťovňa, a.s Vienna Insurance Group Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 00585441 2017 PDF
20170060 Zmluva č. 4005LSPP000117 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 0,00 31.07.2017 01.08.2017 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 36284831 2017 PDF
20170058 Dohoda o skončení nájmu 0,00 31.07.2017 31.07.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 PDF
20170059 Zmluva č. 06LSPP000117 0,00 31.07.2017 31.07.2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 35937874 2017 PDF
20170057 Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74LSPP000217 0,00 28.07.2017 31.07.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2017 PDF
20170029 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1657/2011/MAJ 0,00 30.07.2017 30.07.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 PDF
20170056 Zmluva na dodanie tovaru 31 918,80 17.07.2017 18.07.2017 BASCO SK s.r.o. Šenkvická cesta 14/K, 902 01 Pezinok 34140328 2017 PDF
20170055 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0,00 29.06.2017 03.07.2017 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2017 PDF
20170047 Dohoda o skončení nájmu 0,00 01.07.2017 01.07.2017 Trauma Clinic, s.ro. Sibírska 25, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 50154435 2017 PDF
20170001 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1720/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Alha Medical, s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin 31647758 2017 PDF
20170002 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1686/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MEDCom, s.r.o Rákocziho 5/1,945 01 Komárno 36546950 2017 PDF
20170003 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1634/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Mesto Šaľa Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 00306185 2017 PDF
20170004 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1711/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 NEOPROT spol.s r.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava - Ružinov 35686324 2017 PDF
20170005 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1710/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 DIAGNOSTICA MEDICA, a.s. Horný Palánok 3, 949 01 Nitra 45548001 2017 PDF
20170006 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.189/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 TWINS Personal P.J. Šafárika 377/7, 927 01 Šaľa 46291326 2017 PDF
20170007 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.606/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Bc. Petronela Dovalovská Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa 2017 PDF
20170008 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1707/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ROVAMED, s.r.o. Česká 1437/20, 924 01 Galanta 36275271 2017 PDF
20170009 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1648/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 VAS - VIVA, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36673013 2017 PDF
20170010 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1670/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 H-SAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa 34033711 2017 PDF
20170011 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1691/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 CHARTRES, s.r.o. Wolkerova1, 940 01 Nové Zámky 45412936 2017 PDF
20170012 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1809/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 STAPEK spol. s r.o. Tešedíkovo 1100, 925 82 Tešedíkovo 45398844 2017 PDF
20170013 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.689/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica 32016247 2017 PDF
20170014 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1673/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 PDF
20170015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1538/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ADOS - ANJEL n.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 45733384 2017 PDF
20170016 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1654/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 INGAMED, spol. s r.o. Hlavná 2113/81, 927 01 Šaľa 44160291 2017 PDF
20170017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1649/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Mgr. Rybanská Terézia - klinická logopédia Nemocničná 1,927 01 Šaľa 34046291 2017 PDF
20170018 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1665/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hematology s.r.o. Hodská 1421/53, 924 01 Galanta 44987650 2017 PDF
20170019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1678/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 DLV - REHA s.r.o. Nivy 1467/15, 927 05 Šaľa 36802921 2017 PDF
20170020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1506/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MBJ PEDIATRIA, s.r.o. Palisády 21, 811 03 Bratislava 35974079 2017 PDF
20170021 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1650/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 FI DENT s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36278009 2017 PDF
20170022 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1677/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Ľudovít Kopáčik - stomatológ Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34042504 2017 PDF
20170023 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1660/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 JT-DENT,s.r.o Kráľovská 40/808, 927 01 Šaľa 36725676 2017 PDF
20170024 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1666/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Zoltán Tóth Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 42202035 2017 PDF
20170025 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1675/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 TOMA DENT, s.r.o. Horné Saliby 1204, 925 03 Horné Saliby 45312770 2017 PDF
20170026 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1680/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MEDITA, s.r.o. Krátka 3/641, 927 01 Šaľa 36278475 2017 PDF
20170027 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1917/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 PDF
20170028 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1674/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MILEASTOM, s.r.o. Nemocničná 833/1, 927 01 Šaľa 36610453 2017 PDF
20170030 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1931/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hasztermanová Ingrid ul. Vajanského 7, 927 01 Šaľa 2017 PDF
20170031 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1808/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2017 PDF
20170032 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1785/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Zemková Dagmar Kpt. Jaroša 2, 927 01 šaľa 2017 PDF
20170033 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1651/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Fölösová Iveta - detská neurológia Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 37961365 2017 PDF
20170034 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1669/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 RANA, s.r.o. Lúčna 1, 927 05 šaľa 36288331 2017 PDF
20170035 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1384/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 VAGMAR s.r.o. Jazerná 575/4,927 01 Šaľa 47251468 2017 PDF
20170036 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1730/2015/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Gyn Iv., s.r.o. Štúrova 48, 927 01 Šaľa 36657440 2017 PDF
20170037 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.40/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2017 PDF
20170038 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1505/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENDOSA, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 46096400 2017 PDF
20170039 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1659/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Frivoltová Ilona Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 34044035 2017 PDF
20170040 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.353/2016/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Trauma Clinic, s.ro. Sibírska 25, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 50154435 2017 PDF
20170041 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.188/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Hlavatá Ľubica Hurbanova 16, 927 01 Šaľa 2017 PDF
20170042 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.190/2017/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Čopáková Andrea Diakovce 478, 925 81 Diakovce 2017 PDF
20170043 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.182/2014/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 JOMA-CH s.r.o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 36817058 2017 PDF
20170044 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1643/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Čimmová Henrieta Okružná č. 1024/4, 927 01 Šaľa 46295399 2017 PDF
20170045 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1672/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MKI, s.r.o. Vinohradnícka 183/69, 927 01 Šaľa 36277282 2017 PDF
20170046 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1872/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Kleštincová Sylvia Štúrova 880/32, 927 01 Šaľa 2017 PDF
20170048 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1682/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 BENU SK 56, s.r.o. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava- mestská časť Rača 31616321 2017 PDF
20170049 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1687/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 MUDr. Ziman Ján - ZEBRA Jelšová 2292/10, 927 01 Šaľa 34044141 2017 PDF
20170051 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1725/2011/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie Sekulská 1, 842 50 Bratislava - Karlova Ves 00683876 2017 PDF
20170050 Dodatok č. 2 k dohode o refundácii a vysporiadaní nákladov za dodávku elek. energie č. 01/2015 0,00 30.06.2017 30.06.2017 POSEIDON PROPERTY, s.r.o. Trhová 54, 841 01 Bratislava 36276413 2017 PDF
20170052 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.171/2012/MAJ 0,00 30.06.2017 30.06.2017 REVITA - MediCentrum, s.r.o. Metodova 60, 949 01 Nitra 36567540 2017 PDF
20170053 Zmluva o poskytovaní služieb 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220,949 Nitra 36565482 2017 PDF
20170054 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 17001 0,00 30.06.2017 30.06.2017 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220,949 Nitra 36565482 2017 PDF
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty