Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Služba včasnej intervencie

Špecializované zariadenie
Zariadenie sociálnych služieb "VINIČKY"
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.

Kontakt

037/6520857, 0910 633 033
info@zssvinicky.sk

Poloha

Pavilón G

Bezplatná služba je určená na podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi s rizikovým vývinom v rannom veku 0 - 7 rokov. 

Poskytujeme:

  • starostlivosť ambulantnou a terénnou formou
  • špecializované sociálne poradenstvo
  • špeciálnu pedagogiku
  • fyzioterapiu

Poliklinika NSK Šaľa

Orientačná tabuľa

Služba včasnej intervencie / Špecializované zariadenie / Zariadenie sociálnych služieb "VINIČKY"
Pavilón G /

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty