Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa

Rozpočtová organizácia NSK ako správca

Počnúc 06/2017 Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa spravuje majetok Nitrianskeho samosprávneho kraja ako rozpočtová organizácia podľa zákonných rozpočtových pravidiel. Okrem toho, Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, má platné licencie na prevádzkovanie Ambulantnej  pohotovostnej služby  pre dospelých a Ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320 Ostatné kontakty